Poptáváte levné stavebniny? Volejte + 420 724 99 11 50
Domů > Rady a informace pro stavebníky > Dotace na zelené bydlení

Dotace na zelené bydlení

Od 22. dubna je možnost získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí na zateplení, výstavbu pasivních domů a na ekologické vytápění. Dotace jsou nárokové a ve fondu je na letošní rok připraveno 10 miliard korun. Ve výhledu čtyř let se počítá s 25 miliardami.

Dotace se dají rozdělit do tří okruhů. První z nich se týká úspor energií za vytápění. Dotaci zde lze získat buď na komplexní zateplení rodinného či bytového domu, nebo jen na dílčí zateplení. V případě dílčího zateplení je potřeba realizovat tři z těchto pěti opatření: zateplení vnějších stěn, zateplení střechy nebo nejvyššího stropu, zateplení podlahy nebo stropu nevytápěného sklepa, výměna oken a vnějších dveří nebo instalace systému nucené výměny vzduchu s rekuperací tepla. Pro získání dotace není potřeba provádět energetický audit, bude se vycházet ze stavu před zateplením a z projektové dokumentace.

Druhou oblastí jsou dotace na výstavbu domů v pasivním standardu, tedy domů, které mají spotřebu tepla menší než 15 kWh/m2 u bytových domů a 20kWh/m2 u rodinných domů. Výše dotace u rodinných domů může být až 220 tisíc Kč, u bytového domu 140 tisíc Kč. Tuto dotaci dostanou první uživatelé, nikoliv developerské společnosti.

A do třetice je možné získat dotaci na náhradu neekologického vytápění za ekologické. Neekologickým se chápe vytápění na uhlí, lehké topné oleje nebo vytápění elektřinou, ekologickým se chápe nízkoemisní vytápění na biomasu, přičemž zvýhodněny jsou automatické zdroje na pelety a ruční kotle na dřevo s akumulační nádrží. Na zvýhodněné kotle pro rodinné domy lze získat dotaci až 80 %, maximálně ale 80 tisíc Kč. Za kotel bez akumulační nádrže lze získat 50 %, maximálně ale 50 tisíc Kč, na tepelné čerpadlo vzduch – voda 30 %, maximálně 50 tisíc Kč. Pro bytový dům lze získat dotaci na kotel na biomasu 50 %, ale maximálně 25 tisíc Kč/bytová jednotka.

Pořídit si lze i solární termické panely na ohřev vody. Dotace je u rodinných domů 50 % s tím, že pokud je systém použit jen pro ohřev užitkové vody, je strop 55 tisíc Kč, pokud bude sloužit i pro přitápění, je strop 80 tisíc Kč. U bytových domů je dotace také 50 %, strop je pro ohřev užitkové vody 25 tisíc Kč/byt, u přitápění 35 tisíc Kč/byt.

A když se rozhodnete některá tato opatření zkombinovat – typicky zateplit dům a vyměnit kotel – máte nárok ještě na bonus 20 tisíc Kč. Žádost o dotaci lze podat před zahájením samotné realizace. SFŽP do dvou měsíců od podání žadateli vystaví právně závazné potvrzení o rozhodnutí o podpoře. Výše dotace bude pro žadatele po určitou dobu rezervována. Po doložení realizace projektu bude dotace vyplacena. O dotaci lze požádat ale i po ukončení projektu.

Ministerstvo životního prostředí odhaduje, že náklady na zpracování projektu budou cca 1-3 % celkových nákladů.

O detailech dotací se lze informovat na několika místech. Například na bezplatné zelené lince 800 260 500, v krajských kancelářích Státního fondu životního prostředí nebo na webu Zelena úsporám. Vzniknou také poradenské a informační sítě. A poradit se brzy bude možné i u vybraných bank.

Státní fond životního prostředí do 17. dubna vyhodnotí výběrové řízení na bankovní domy, které zapojí do poradenské kampaně a které zároveň budou poskytovat překlenovací úvěry na realizaci projektu. Minimálně by měly být vybrány tři banky.

Dotace z fondu nelze využít pro zateplení panelových domů. Na ty se vztahuje dotační program Panel, který spravuje ministerstvo pro místní rozvoj. Pro panelové domy lze využít dotaci pro výměnu topného systému.

Odkud ty peníze jsou?

Česká republika jako signatář Kjotského protokolu se zavázala snížit své emise CO2 o 8 % oproti roku 1990. Díky transformaci průmyslu se České republice podařilo „uspořit“ emisí mnohem více. Celkově nám „zbylo“ kreditů na 150 milionů tun CO2. Česká republika nabídla kredity na 100 milionů tun jiným zemím, které své závazky naplnit nedokáží. Kredity na 50 milionů tun emisí si nechá jako zálohu.

Aktuálně se podařilo část kreditů prodat Japonsku – to je oněch deset miliard, které jsou nyní k dispozici ve Státním fondu životního prostředí. Podle Martina Bursíka, ministra životního prostředí se jedná o prodeji dalších kreditů Světové bance a dalším institucím. Celkově by se za prodej mělo získat 25 miliard korun.

Martin Bursík připomněl, že bylo velkým úspěchem, že se podařilo v parlamentu prosadit, aby peníze za prodej kreditů nešly nikam jinam než do SFŽP. „Kdyby peníze za prodej kreditů nešly na zlepšení životního prostředí, pak by se obchod s Japonskem neuskutečnil,“ říká Martin Bursík.

Podle Martina Bursíka není současný dotační program SFŽP žádné rozdávání peněz lidem. „Tyto dotace pomohou v celé řadě věcí. Lidé ušetří na energiích, sníží se spotřeba fosilních paliv, klesne lokální znečištění ovzduší, ale také dojde k podpoře cca 30 tisíc pracovních míst regionálních nebo lokálních firem, je to tedy investice v boji proti ekonomické krizi,“ říká Martin Bursík. Podle něho dotace nepřímo podpoří i české výrobce kotlů. Dopady budou ale i v ochraně životního prostředí.

„Propočetli jsme, že domácnosti ročně uspoří 3 miliardy za vytápění. Sníží se emise CO2 o 1,1 milionu tun. To odpovídá nespálení cca jeden milionu tun uhlí,“ říká Martin Bursík.

Zdroj: Zelení.cz

Doprava ZDARMA

U nás získáte dopravu zdarma!

Nabídka dopravy zdarma platí po celé ČR pro polystyren Bachl a izolaci Rockwool za předpokladu dodržení minimálního odebraného množství dle dodacích podmínek.
V případě cihel Keratherm je doprava zdarma poskytována v pásmech 1-3 od výrobního závodu.