Poptáváte levné stavebniny? Volejte + 420 724 99 11 50
Domů > Rady a informace pro stavebníky > Nejteplejší fasáda s vatou Frontrock MAX E

Nejteplejší fasáda s vatou Frontrock MAX E

Společnost Rockwool představuje desku Frontrock MAX E, která má vynikající tepelně izolační vlastnosti.

Fasádní desky Frontrock MAX E mají reakci na oheň A1 v celém průřezu izolační vrstvy. Celý systém i všechny jeho komponenty včetně izolantu nezvyšují žádným způsobem požární rizika. Rychlost šíření plamene po fasádě is = 0,0 mm/min – fasáda brání šíření ohně. Zateplovací systém s těmito deskami působí preventivně zejména v místech chráněných únikových cest a na plochách snadného přeskoku požáru zevnitř budovy ven a po fasádě. Nezvyšuje požární zatížení a dokáže chránit konstrukce proti účinkům žáru a ohně.

Proč je životně důležité používat nehořlavé materiály, které zabraňují rychlému šíření ohně? Rychlé šíření ohně ničí nejen hmotný majetek: ale může mít na svědomí i lidské životy. Neprůhledný kouř může zabránit úniku a záchraně osob. Nekontrolovatelné prudké vzplanutí nahromaděných plynů může způsobit exploze a má velmi devastující účinky na stavbu samotnou i její okolí.

Doprava ZDARMA

U nás získáte dopravu zdarma!

Nabídka dopravy zdarma platí po celé ČR pro polystyren Bachl a izolaci Rockwool za předpokladu dodržení minimálního odebraného množství dle dodacích podmínek.
V případě cihel Keratherm je doprava zdarma poskytována v pásmech 1-3 od výrobního závodu.